Ένα muscle car που 'πετάει' φλόγες το Batmobile του Robert Pattinson