Αυτοκίνητο χτυπάει σκούτερ και η αναβάτρια καταλήγει στον υπόνομο