Οχήματα τέως βασιλικής οικογένειας: Επισκευάστηκαν και πλέον αστράφτουν