Εκατοντάδες Nissan GT-R “απελευθερώνουν” την ισχύ τους