Σύγκρουση Tesla Model 3: Τύχη ή “αδιαπέραστη” οροφή;