Ένα αυτόνομο ηλεκτρικό Golf κλήθηκε να αποδείξει την αξία του στο Αμβούργο