Έχω αλβανικό δίπλωμα οδήγησης; Πώς βγάζω ελληνικό και πόσο κοστίζει;

Κάποιος έχει βγάλει δίπλωμα οδήγησης στην Αλβανία, όμως θέλει να το μετατρέψει σε ελληνικό. Υπάρχει σχετική διαδικασία; Ποια βήματα ακολουθούνται, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και πόσο κοστίζει;

 • -
 • -

Για πολλά χρόνια οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης από την Αλβανία δεν ήταν εφικτό να κάνουν μετατροπή σε ελληνικό, οπότε έπρεπε να δώσουν ξανά εξετάσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό άλλαξε μετά από την υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει εκδώσει δίπλωμα οδήγησης στην Αλβανία, μπορεί να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία για να πάρει το αντίστοιχο ελληνικό. Στη συνέχεια αυτό του εξασφαλίζει ότι θα κινείται κανονικά στην ελληνική επικράτεια, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες που το αποδέχονται.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/773c7bb2ac8db16542f32f853e1f7cb1.png

Οι προϋποθέσεις για να γίνει η μετατροπή από αλβανικό δίπλωμα σε ελληνικό

Για να μπορέσει ο κάτοχος αλβανικού διπλώματος οδήγησης να ολοκληρώσει τη μετατροπή σε ελληνικό θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις βάσει του σχετικού νόμου. Αυτές είναι:

 • Να κατοικεί στην Ελλάδα ή να είναι μαθητής/φοιτητής για τουλάχιστον 6 μήνες
 • Να μην έχει δίπλωμα οδήγησης από κάποια άλλη χώρα
 • Να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών αν πρόκειται για αυτοκίνητο. Αν ενδιαφέρεται για άλλο δίπλωμα όπως ΑΜ,C κ.λπ. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο ηλικιακό όριo

Δείτε ακόμαΔίπλωμα οδήγησης: Πόσες κατηγορίες υπάρχουν και τι όχημα μπορείς να οδηγήσεις

Σημαντική εξαίρεση

Δεν μπορεί να γίνει μετατροπή του διπλώματος από αλβανικό σε ελληνικό αν η έκδοσή του έχει γίνει μετά την 2η Ιουνίου 2001, ενώ η κατοικία ήταν ήδη στην Ελλάδα. Για να το πούμε πιο απλά. Αν κάποιος μένει επίσημα στην Ελλάδα και πάει στην Αλβανία για να βγάλει δίπλωμα, δεν επιτρέπεται μετά να το μετατρέψει σε ελληνικό.

Τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή του αλβανικού διπλώματος σε ελληνικό

Για να προχωρήσει κάποιας στη μετατροπή του διπλώματος από τη μία χώρα στην άλλη, θα πρέπει να συγκεντρώσει κάποια δικαιολογητικά. Αυτά είναι:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι μένει στην Ελλάδα (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος). Το πιο συνηθισμένο έγγραφο αυτού του τύπου είναι η Άδεια Διαμονής, όμως θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την έκδοσή της
 • Βεβαίωση φοίτησης (σε περίπτωση που πρόκειται για φοιτητή)
 • Φωτοτυπία του αλβανικού διπλώματος οδήγησης. Μαζί με την κατάθεση της φωτοτυπίας θα πρέπει να γίνει και επίδειξη του πρωτότυπου.
 • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο (για τους άνω των 80 ετών απαιτούνται επιπλέον ωτορινολαρυγγολόγος και νευρολόγος ή ψυχίατρος)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, η οποία μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/be5229f3a55509dfe9593e7f0b1cd46b.jpg

Παράβολα και κόστος της μετατροπής του αλβανικού διπλώματος σε ελληνικό

Φυσικά η αίτηση συνοδεύεται από κάποια παράβολα, τα οποία έχουν την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Αυτά βρίσκονται στην υπηρεσία e-Paravolo με τις εξής ονομασίες και το παρακάτω κόστος:

 • Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση) με κόστος 60 ευρώ
 • Εκτύπωση εντύπου Αδειας Οδήγησης
 • Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β)
 • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE), για τις κατηγορίες που αφοράΕπέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β), για τις κατηγορίες που αφορά

Η διαδικασία για να μετατραπεί το αλβανικό δίπλωμα σε ελληνικό

Η διαδικασία της μετατροπής του αλβανικού διπλώματος σε ελληνικό ξεκινάει με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο. Η κατάθεση ΔΕΝ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Πρέπει ο άνθρωπος να πάει ο ίδιος στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία κατοικεί. Εναλλακτικά, μπορεί να τα στείλει και ταχυδρομικά.

Η υπηρεσία θα παραλάβει τα δικαιολογητικά, θα ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητά τους, θα πρωτοκολλήσει την αίτηση και θα επιβεβαιώσει την υποβολή του αιτήματος. Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση του ελληνικού διπλώματος οδήγησης, στην εκτύπωσή του και τέλος θα γίνει η παραλαβή του διπλώματος από τον άνθρωπο που έκανε την αίτηση. Για να λάβει ο ενδιαφερόμενος το ελληνικό δίπλωμα, θα πρέπει να παραδώσει στην υπηρεσία το αλβανικό.