Φιλικός Διακανονισμός σε ατύχημα - Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Τι ισχύει; Τι είναι έντυπο φιλικού διακανονισμού; Πώς αποζημιώνεσαι από την ασφαλιστική σου; Όλες οι απαντήσεις, εδώ.

 • -
 • -

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει στον αναίτιο ασφαλισμένο (αυτόν δηλαδή που δεν έχει υπαιτιότητα για το ατύχημα) να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία, αντί για την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού είναι να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος σε ασφαλιστική εταιρεία που είναι Μέλος του Φιλικού Διακανονισμού (δείτε εδώ τη λίστα).

Φυσικά, βασικό πράγμα στον φιλικό διακανονισμό, είναι οι δύο ασφαλισμένοι που εμπλέκονται στο ατύχημα, να συμφωνούν για το ποιος ευθύνεται

Τι κάνετε σε ένα ατύχημα

Ιδανικά σε ένα ατύχημα θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον ασφαλιστή σας ή να ενημερώσετε την ασφαλιστική εταιρία για να στείλει εκπρόσωπο και να καταγράψει το συμβάν. Ο ίδιος θα σας βοηθήσει και στη συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, αν και γενικά δεν αποτελεί δύσκολη διαδικασία.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος

Για να αποζημιωθείτε, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Η ύπαρξη του όμως διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης. 

Πώς λειτουργεί ο φιλικός διακανονισμός

Ο φιλικός διακανονισμός καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων οδηγών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

 • Λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες.
 • Ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης.
 • Μικρότερη ανάγκη για προσφυγή στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.
 • Λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε οδηγούς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Δυνατότητα αποζημίωσης από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Ο φιλικός διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια Συμφωνία Κυρίων, καθιέρωσαν αυτό το σύστημα αποζημίωσης, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να στραφείτε κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.

accident

Η Συμφωνία καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν. Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων.

Με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας από τη δική σας ασφαλιστική επιχείρηση.

Δείτε ακόμη: Πώς θα δεις μέσω gov.gr αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο ή κλεμμένο;

Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρείες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δεν φέρουν ευθύνη ενεργούν, για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%.

Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, ένα 10μελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία νομικού συμβούλου. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών, ο υπολογισμός των μέσων όρων και η στατιστική παρακολούθηση της Συμφωνίας γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμού, ενώ το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των συμβαλλομένων εταιρειών.

diakanonismos

Δες επίσης: Τρακάρισμα με αυτοκίνητο leasing - Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου από τις εταιρίες μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

Τι καλύπτει ο φιλικός διακανονισμός 

Ο φιλικός διακανονισμός καλύπτει τόσο υλικές ζημιές, όσο και σωματικές βλάβες. Αναλυτικότερα: 

Υλικές Ζημιές:

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους, βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα)
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Σωματικές Βλάβες:

 • Για αποζημίωση σωματικών βλαβών έως 500 € ανά ζημιωθέντα, δεν απαιτείται ιατρική πραγματογνωμοσύνη και καλύπτονται αποδεδειγμένες δαπάνες για αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.
 • Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωτική αν η αποζημίωση για σωματικές βλάβες ξεπερνά τα 500 € και σε απαιτήσεις για απώλεια εισοδήματος ή/και σε χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Πότε μπορώ να κάνω φιλικό διακανονισμό 

Φιλικό διακανονισμό δεν μπορείς να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Αντίθετα, πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένα λόγοι και συγκεκριμένα:

 • Το ατύχημα έχει γίνει στην Ελλάδα
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων στο ατύχημα μετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού
 • Το ατύχημα έχει προκαλέσει υλικές ζημιές λιγότερες των 6.500 € ανά όχημα ή/και σωματικές βλάβες κάτω των 12.000 € κατ' άτομο
 • Η συνολική αποζημίωση δεν ξεπερνά τις 30.000 € ανά ατύχημα
 • 'Εχει υπάρξει επαφή ανάμεσα στα οχήματα