Αυτοκινητόδρομος και δρόμος Ταχείας Κυκλοφορίας - Ποια η διαφορά τους;

Η διαφορά αυτών των δύο αφορά τόσο το ανώτατο όριο ταχύτητας, όσο και τη χάραξη, αλλά και τις πινακίδες.

  • -
  • -

Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύουν τον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, μεταξύ τους υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές. Ταχείας κυκλοφορίας ονομάζεται οδός βαθμίδας χαμηλότερων χαρακτηριστικών από τους αυτοκινητόδρομους. Η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 110 km/h και σε αυτή συνήθως υπάρχει στηθαίο, αλλά όχι Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, όπως ακριβώς συμβαίνει στο δίκτυο Βελεστίνο-Βόλος.  

taxeias

Επίσης, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας δεν μπορεί να διασταυρώνεται ισόπεδα είτε με φωτεινούς σηματοδότες ή χωρίς, είτε με κυκλικούς κόμβους, αλλά μερικές φορές κατασκευάζονται και ανισόπεδοι κόμβοι στις κατηγορίες αυτές. Η αρχή και το τέλος για τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας σημαίνονται με συγκεκριμένες πινακίδες με σήμανση Π26. Οδός ταχείας κυκλοφορίας για παράδειγμα, είναι η Παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αλλά και η λεωφόρος Συγγρού.

Αντίθετα, οι αυτοκινητόδρομοι, όπως η Αττική Οδός, η Ολυμπία και η Εγνατία, έχουν ανώτατο όριο τα 130 km/h. Αποτελούν κύριους οδικούς άξονες της Ελλάδας και σήμανσή τους έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες για τη διευκόλυνση όσων κινούνται σε αυτούς ή προς αυτούς. Οι πληροφοριακές πινακίδες αυτοκινητοδρόμων έχουν πράσινο υπόβαθρο και πριν από κάθε ανισόπεδο κόμβο υπάρχουν τουλάχιστον δύο προειδοποιήσεις των οδηγών για τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί.

taxeias

Δείτε εδώ ποια είναι τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα

Η πρώτη, με κοινού τύπου πινακίδες, τοποθετείται 1.000 m πριν από τον κόμβο στο δεξιό της οδού και προειδοποιεί τον οδηγό για τις κατευθύνσεις του κόμβου. Σε περιπτώσεις αυτοκινητόδρομου με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση και πολύ πυκνή κυκλοφορία μπορεί να τοποθετηθεί και μια ακόμη ίδιου τύπου πινακίδα στο αριστερό μέρος, επάνω στη διαχωριστική νησίδα. Η δεύτερη σειρά πινακίδων, η οποία τοποθετείται 500 m πριν από τον κόμβο, στηρίζεται σε γέφυρα σημάνσεως επάνω από τον δρόμο και προειδοποιεί ότι σύντομα ο οδηγός θα συναντήσει τον κόμβο και πρέπει να έχει αποφασίσει για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Δείτε ακόμη: Το λάθος που κάνουν σχεδόν 8 στους 10 οδηγούς - Έχει πρόστιμο 700 ευρώ

Τι λέει ο ΚΟΚ για τους δρόμους

Με βάση το Άρθρο 2 του ΚΟΚ δρόμος ταχείας κυκλοφορίας είναι:
Οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες παρά μόνο με παράπλευρες βοηθητικές οδούς και κόμβους και η οποία:

  • Συνδέεται μόνο με ειδικής διάταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο,
  • Δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή
  • Έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως οδός ταχείας κυκλοφορίας

Με βάση το ίδιο άρθρο αυτοκινητόδρομος είναι:

Οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες και η οποία:

  • Διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή προσωρινά, χωριστά οδοστρώματα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, που διακρίνονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ' εξαίρεση, με άλλα μέσα,
  • Δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή
  • Έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτοκινητόδρομος.