Υπερβολική ταχύτητα με ηλεκτρικό πατίνι ή ποδήλατο - Τι πρόστιμο πληρώνεις;

Όπως όλα τα υπόλοιπα οχήματα που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, έτσι και τα ποδήλατα και τα πατίνια πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ταχύτητας.

  • -
  • -

Τα τελευταία χρόνια, εναλλακτικά μέσα μετακίνησης όπως ποδήλατα και πατίνια έχουν γνωρίσει μία σημαντική αύξηση στην δημοτικότητα τους. Με στόχο ένα πιο πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον, μικροί και μεγάλη αφήνουν πίσω «ξεπερασμένους» τρόπους μετακίνησης όπως αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αναζητώντας πιο οικολογικά αλλά και οικονομικά μέσα.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο συναντάται πιο συχνά στα αστικά κέντρα και λιγότερο στην επαρχία, πράγμα που σημαίνει πως όσοι εντάσσονται στην συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του οδικού μας δικτύου έχουν να αντιμετωπίσουν και αρκετή περισσότερη κίνηση. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει και αυτοί όπως και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θέτει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Μία από τις βασικότερες ενότητες του ΚΟΚ είναι τα όρια ταχύτητας. Τι ισχύει λοιπόν για ποδήλατα και πατίνια; Υπάρχουν όρια; Κι αν ναι τι συμβαίνει αν κάποιος τα υπερβεί; Πάμε να δούμε.

bike

Ποια είναι τα όρια ταχύτητας για ποδήλατα και πατίνια;

Όπως είχαμε πει παλαιότερα και εδώ, το όριο ταχύτητας για ποδήλατα, εντός πόλεων είναι στα 20 km/h. Για ηλεκτρικά ποδήλατα με αυτόνομη κίνηση - χωρίς τη χρήση πεντάλ - και με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 km/h, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά καθώς θεωρούνται μοτοποδήλατα. Αυτό σημαίνει πως οι κάτοχοι πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες και ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ για τα μοτοποδήλατα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 45 km/h.

Από εκεί και πέρα, περνώντας στα πατίνια πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο ως προς το ποια ακριβώς μέσα εντάσσονται στην κατηγορία των Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα). Τα ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), τα ηλεκτρικά τροχοπέδιλα (e-rollers), οι ηλεκτρικές τροχοσανίδες (e-skateboards), τα αυτοεξισορροπούμενα μονόκυκλα ή δίκυκλα (hoverboards, segways), τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία (scooters, handbikes ατόμων με αναπηρία) αναγνωρίζονται ως νέα κατηγορία ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ονομάζονται Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο).

Δείτε ακόμη: Για ποια παράβαση μπορεί να κόψει κλήση η Πυροσβεστική έως 5.000 €;

Τα Ε.Π.Η.Ο. τώρα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι έως 6 km/h, θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί. Η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα άνω των 12 ετών.
  • Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι από 6 km/h έως και 25 km/h, θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών.

patini

Επιστρέφοντας στον ΚΟΚ, η παράγραφος 5Α του Άρθρου 20 λέει: «Για τα Ε.Π.Η.Ο. το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 25 χλμ./ώρα. Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.»

Ποιο είναι το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα;

Όσον αφορά τα πρόστιμα τώρα, στον ΚΟΚ υπάρχουν περιπτώσεις που αφορούν τα ποδήλατα και συμπεριλαμβάνουν την βεβαίωση προστίμου (μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ). Πουθενά όμως δεν γίνεται κάποια αναφορά για υπερβολική ταχύτητα με ποδήλατο.

Περνώντας στα Ε.Π.Η.Ο., τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα η παράγραφος 15 του Άρθρου 20 αναφέρει ειδικά για αυτά:

  1. όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. α’ της παρ. 5Α, και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα,
  2. όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ./ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.
  3. όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. β’ της παρ. 5Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.