Τι αρμοδιότητες έχει ο σχολικός τροχονόμος; Μπορεί να σου κόψει κλήση;

Οι σχολικοί τροχονόμοι φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών μας στη διαδρομή προς και από το σχολείο. Όμως ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;

 • -
 • -

Οι σχολικοί τροχονόμοι ορίζονται από τους διευθυντές των σχολείων και μπορεί να προέρχονται είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε προτείνονται από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ο απαραίτητος εξοπλισμός (STOP και ανακλαστικό γιλέκο) τούς παρέχεται από το σχολείο ενώ η εκπαίδευσή τους γίνεται από τα αρμόδια τμήματα της Τροχαίας.

Οι αρμοδιότητες του σχολικού τροχονόμου ορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από το Άρθρο 45. Σύμφωνα με αυτό ο σχολικός τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε ορισμένο σημείο της οδού (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διατομή της οδού, όπου υπάρχει διάβαση πεζών.

sxolikos

Εφοδιάζεται με φορητή πινακίδα STOP, την οποία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο σχολικός τροχονόμος φέρει ανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη «σχολικός τροχονόμος».

Έχει το δικαίωμα να κόψει κλήση ο σχολικός τροχονόμος;

Όπως αναφέρει ο ΚΟΚ, ο σχολικός τροχονόμος δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση σε οδηγό που αγνοεί τις υποδείξεις του, ωστόσο ο οδηγός θα πρέπει να τον αντιμετωπίζει ως αστυνομικό όργανο. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 45: «Αυτός, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, ως και αυτός που αρνείται να επιδείξει κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχήματός του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι (1) έτος ως και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. Με τις αυτές πιο πάνω ποινές τιμωρείται ο οδηγός οχήματος, ο οποίος συμπεριφέρεται με πράξεις ή λόγια, υβριστικά ή απειλητικά προς τα όργανα που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας κίνησης ή παρεμβάλλει δυσχέρειες στο έργο αυτών κατά τη βεβαίωση παραβάσεων του παρόντος Κώδικα ή δίνει ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία του οχήματός του».

sxolikos

Διαβάστε επίσης: Επιτρέπεται η στάση με αλάρμ έξω από τα σχολεία;

Με απλά λόγια, σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τα καθήκοντά του, ο σχολικός τροχονόμος υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια αστυνομική αρχή για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Τι πρέπει να κάνει ο σχολικός τροχονόμος;

Με βάση τις οδηγίες που έχουν συσταθεί από τις αρμόδιες αρχές, ο σχολικός τροχονόμος πρέπει:

 • Να είναι συγκεντρωμένος στο έργο του και να αποφεύγει ενέργειες που αποσπούν την προσοχή του κατά τη διέλευση των μαθητών (ομιλία σε κινητό, συζήτηση με γονείς, κ.α.)
 • Επιλέγει σημείο – διάβαση η οποία βρίσκεται πλησιέστερα του σχολείου – όχι διασταύρωση
 • Δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια
 • Δεν διακόπτει συνέχεια την κυκλοφορία. Μόλις μαζευτούν 4-5 παιδιά τότε επιτρέπει να περάσουν
 • Φροντίζει ώστε να εισέλθουν έγκαιρα εντός του οδοστρώματος και σε αρκετή απόσταση από τα οχήματα που προσεγγίζουν
 • Δεν ρυθμίζει την κυκλοφορία, αλλά την διακόπτει προσωρινά ώστε να περάσουν τη διάβαση οι μαθητές
 • Προσέχει να είναι ευκρινή τα σήματα προς τους οδηγούς και κρατά ψηλά τη φορητή πινακίδα STOP καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσης των μαθητών
 • Βεβαιώνεται ότι οι οδηγοί έχουν αντιληφθεί την παρουσία του και τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μετά επιτρέπει τη διέλευση των μαθητών
 • Δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε μοτοσυκλέτες που πιθανόν διέλθουν ανάμεσα στα ακινητοποιημένα οχήματα, κυρίως τα ογκώδη
 • Αποφεύγει να σταματά ογκώδη οχήματα (τύπου φορτηγά) και μοτοσυκλέτες, ιδιαίτερα σε ανηφόρα και ολισθηρούς δρόμους
 • Δεν σταματά ποτέ οχήματα έκτακτης ανάγκης (περιπολικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά) όταν έχουν σε λειτουργία φάρο ή σειρήνα
 • Φροντίζει για την ενημέρωση γονέων και μαθητών για χρησιμοποιήσει των διαβάσεων
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οδηγού σε σήμα του, εφαρμόζει τις διατάξεις του Άρθρου 45 του ΚΟΚ
 • Δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τους οδηγούς. Αν συνεχίζει να προκαλεί ένας συγκεκριμένος οδηγός καλεί την Τροχαία για να επιληφθεί