Πώς μπορεί να αγοράσει φθηνότερα αυτοκίνητο ένας πολύτεκνος

Όσοι έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά επωφελούνται σημαντικών φοροελαφρύνσεων. Ποια είναι όμως η διαδικασία για να απαλλαγεί ένας πολύτεκνος από το τέλος ταξινόμησης.

 • -
 • -

Οι πολύτεκνοι γονείς (όσοι έχουν από 4 παιδιά και πάνω), όσο και οι τρίτεκνοι έχουν μια σειρά από δικαιώματα και οφέλη, κατά την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα όχημα με σημαντικά χαμηλότερη φορολογία, γεγονός που μειώνει κατ’ επέκταση την τελική τιμή του οχήματος.

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει για τους δικαιούχους, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, ποιοι μπορούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο και για πόσο χρονικό διάστημα.

Ποιοι λαμβάνουν απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης

Δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το Τ.Τ. είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι είναι:

 • Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας


Δείτε εδώ τι ισχύει με το Τέλος Ταξινόμησης

Υπάρχει διαφορά για τρίτεκνους και όσους έχουν περισσότερα παιδιά

Η απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης γονέων με 3 τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια. Αντίθετα, όσοι έχουν κατά τον τελωνισμό του οχήματος τουλάχιστον 4 παιδιά, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και για δεύτερη φορά μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού.

politeknos

Ποια παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα

 1. Τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους
 2. Τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από 4 ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.


Δείτε εδώ πόσα ακριβώς χρήματα γλυτώνει ένας πολύτεκνος

Ποια δικαιολογητικά προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν αυτοκίνητο και είναι πολύτεκνοι, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – δήλωση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο
 • Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του
 • Στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών, αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, την στρατιωτική υπηρεσία κ.α.)


Μπορώ να πουλήσω το αυτοκίνητο που αγόρασα ως πολύτεκνος και πότε

Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση, η μίσθωση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν από την πάροδο 3 ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

politeknos

Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση 3 ετών από την παραλαβή του, εισπράττεται το Τ.Τ. που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του Τ.Τ. που έχει καταβληθεί.

Μετά την παρέλευση 3 ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.

Ποιοι μπορεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητο;

Κατά το περιοριστικό διάστημα των 3 ετών η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Με απλά λόγια, μπορεί να οδηγείται μόνο από τους δύο γονείς και τα άγαμα παιδιά τους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της τελωνειακής αρχής.