Μεταβίβαση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Τι έντυπα χρειάζονται

Η διαδικασία φαντάζει… βουνό για τους πωλητές και τους αγοραστές ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Δεν είναι όμως!

  • -
  • -

Όλοι γνωρίζουμε πως όταν αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, απαιτείται μια διαδικασία μέχρι να περάσει «στο όνομά σου» και να παραλάβεις τη νέα άδεια κυκλοφορίας. Πολλές φορές η διεκπεραίωση ανατίθεται σε εξειδικευμένα γραφεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών -με την ανάλογη αμοιβή φυσικά- αλλά πάντα υπάρχει και ο τρόπος να κάνετε τα συγκεκριμένα βήματα μόνος σας, αν έχετε χρόνο και διάθεση.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Η ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του τέλους άδειας οχήματος
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΥΟ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ

 Δείτε αναλυτικά τα βήματα όλης της διαδικασίας μεταβίβασης οχήματος εδώ