Ανάκληση Mercedes-Benz GLB

Για έλεγχο της πίσω αεροτομής

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDESBENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης επιβατικών οχημάτων Mercedes-Benz GLB Class (ΚΣ 247).

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 183 οχήματα, παραγωγής ετών 2019 έως 2020. Η πίσω αεροτομή στην πόρτα χώρου αποσκευών ενδέχεται να µην κατασκευάστηκε σύμφωνα µε τις προδιαγραφές. Το εξωτερικό περίβλημα της πίσω αεροτομής ενδέχεται να µην συγκολλήθηκε καθόλου ή σωστά µε τον βασικό φορέα.

Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου, δεν διασφαλίζεται η επαρκής σύνδεση του εξωτερικού περιβλήματος µε τον βασικό φορέα. Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγματοποιήθηκε πλήρως, η συγκόλληση θα µπορούσε να σπάσει κατά το άνοιγμα της πίσω πόρτας σε συνδυασμό µε πρόσκρουση της πίσω αεροτομής στην οροφή.

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αποκόλληση τμημάτων της πίσω αεροτομής από το όχημα κατά τη λειτουργία οδήγησης. Κατά συνέπεια, θα αυξανόταν ο κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού για άλλους χρήστες του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να ελεγχθεί προληπτικά η πίσω αεροτομή και, εάν χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.