Ανάκληση Kia Sorento

Για τοποθέτηση ρελέ στo κύκλωµα του ABS/ESC

  • -
  • -

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KIA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων KIA Sorento BL, εργοστασίου κατασκευής Ν. Κορέας. Στην Ελλάδα έχει εισαχθεί από τον Επίσημο Εισαγωγέα 990 επηρεαζόμενα πλαίσια, παραγωγής από 28/11/2006 έως 5/11/2008.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να εισρεύσει λάδι ή νερό στο κύκλωμα παροχής ρεύματος του συστήματος ABS/ESC που ενδεχομένως να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και τροφοδοσία ρεύματος προς το ABS/ESC µε την ανάφλεξη απενεργοποιημένη. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται να τοποθετηθεί µία ηλεκτρονική πλακέτα µε ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων (990) οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών KIA σε όλη την Ελλάδα, για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας µε ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη του κινητήρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την εταιρεία KIA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215 (κα. Μαρία Κατερτζιάδου).