Ανάκληση BMW Σειρά 3 και Σειρά 5

Για αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία BMW HELLAS AE, Γενικός Αντιπρόσωπος Εισαγωγέας και ∆ιανοµέας των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων BMW σειρές 3 και 5.

Η ανάκληση αφορά σε 551 οχήµατα, παραγωγής από Απρίλιο 1999 έως ∆εκέµβριο 2003, στα οποία απαιτείται να γίνει αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µε προσωπική επιστολή, ώστε να επισκεφθούν το δίκτυο επισήµων εµπόρων και εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών της BMW Hellas ΑΕ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες / κάτοχοι οχηµάτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το δίκτυο επισήµων εµπόρων και εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118000 από 09.00 - 17.00 καθηµερινά, ή ακόµη να επισκεφθούν το site www.bmw.gr.