Ανάκληση Mercedes-Benz

Αφορά τα μοντέλα C-Class, GLC-Class, E-Class, CLS-Class, GT και G-Class

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης επιβατικών Mercedes-Benz C-Class, GLC-Class, E-Class, CLS-Class, GT και G-Class (ΚΣ 205, 253, 213, 257, 290 και 463).

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 180 οχήματα, παραγωγής 2018, στα οποία η κατασκευάστρια εταιρεία διαπίστωσε ότι οι κλειδαριές ζωνών ασφαλείας των μπροστινών καθισμάτων ενδέχεται να µην έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα µε τις προδιαγραφές. Εξαιτίας αυτού, μια τοποθετημένη ζώνη ασφαλείας θα μπορούσε να αναγνωριστεί εσφαλμένα ως µη τοποθετημένη. Αυτό θα υποδεικνύονταν στον οδηγό κατά την έναρξη της διαδρομής µέσω μιας ένδειξης στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων και ενός προειδοποιητικού ήχου.

Εάν δεν λαμβάνονταν υπόψη αυτές οι προειδοποιήσεις, δεν θα ενεργοποιούνταν ούτε η ηλεκτρική (λειτουργία PRE-SAFE®) ούτε η πυροτεχνική προένταση των ζωνών ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος µε ενεργοποίηση των συστημάτων συγκράτησης και της προβλεπόμενης προέντασης ζωνών ασφαλείας. Εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του συστήματος συγκράτησης, µε συνέπεια να αυξηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού για τους μπροστινούς επιβάτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειµένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και, ενδεχομένως, αντικατάσταση των μπροστινών κλειδαριών ζωνών ασφαλείας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.