Ανάκληση Jeep Cherokee

Για αντικατάσταση των κάτω συνδέσµων της οπίσθιας ανάρτησης

  • -
  • -
Ανάκληση Jeep Cherokee
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, αποκλειστικός εισαγωγέας των καινούργιων αυτοκινήτων µάρκας Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Lancia και Fiat Professional στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Jeep Liberty (Cherokee).

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά σε 4.521 οχήµατα, µε εύρος αριθµών πλαισίου από 042900 έως 062909. Σε ορισµένα αυτοκίνητα Jeep Liberty (Cherokee) οι κάτω σύνδεσµοι της οπίσθιας ανάρτησης ενδεχοµένως να έχουν υποστεί διάβρωση, µε αποτέλεσµα την πιθανή αστοχία τους.

Μία ενδεχόµενη αστοχία θα µπορούσε να προκαλέσει πιθανή απώλεια ελέγχου του οχήµατος και ενδεχοµένως ατύχηµα. Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα πραγµατοποιηθεί η αντικατάσταση και των δύο κάτω συνδέσµων της οπίσθιας ανάρτησης.

Μέχρι στιγµής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Jeep ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επεµβάσεις, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε τη δωρεάν γραµµή επικοινωνίας 800.11.500.800.