Ανάκληση Mercedes-Benz Sprinter

Για ενημέρωση του λογισμικού εγκεφάλου

  • -
  • -
Ανάκληση Mercedes-Benz Sprinter
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz Sprinter (ΚΣ 907, 910).

Η συγκεκριµένη ανάκληση περιλαµβάνει 117 οχήµατα, παραγωγής έτους 2019, στα οποία διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να προκύψει εσφαλµένη λειτουργία των πίσω φώτων. Εάν ο περιστροφικός διακόπτης φώτων µεταβεί πολύ γρήγορα (≤ 0,5 δευτ.) από µία θέση σε µία άλλη, ενδέχεται να µειωθεί σηµαντικά η φωτεινότητα των πίσω φώτων.

Στη χειρότερη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ολική βλάβη στα πίσω φώτα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός θα ενηµερώνονταν µόνο για την ολική βλάβη των φώτων µε ένα αντίστοιχο µήνυµα στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων. Εξαιτίας αυτού, θα αυξάνονταν ο κίνδυνος ατυχήµατος επειδή το όχηµα δεν θα ήταν επαρκώς ορατό. Ωστόσο, η λειτουργία φωτισµού πέδησης δεν επηρεάζεται.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή MercedesBenz, προκειµένου να ενηµερωθεί το λογισµικό του εγκεφάλου που επηρεάζεται, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.