Ανάκληση Toyota

Αφορά τα μοντέλα Avensis, Corolla και Yaris

  • -
  • -

Σε συνέχεια του από 08/11/2018 ∆ελτίου Τύπου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας σχετικά µε εκτέλεση προγράµµατος προληπτικού ελέγχου του αερόσακου του συνοδηγού αυτοκινήτων TOYOTA, µοντέλα Avensis, Corolla και Yaris από την εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., πληροφορούµε τους καταναλωτές ότι, σύµφωνα µε νεότερη ενηµέρωση από το εργοστάσιο κατασκευής, το πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου για τον αερόσακο συνοδηγού αφορά επιπλέον 13.782 οχήµατα, µοντέλα παραγωγής από 05 Φεβρουαρίου 2001 έως 05 Ιουλίου 2011.

Υπενθυµίζεται ότι τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε αερόσακους συνοδηγού (ονοµαζόµενοι από την Takata ως SPI, PSPI, PSPI-L), που περιέχουν ως προωθητικό υλικό νιτρικό αµµώνιο χωρίς παράγοντα κατακράτησης υγρασίας. Στα οχήµατα αυτά έχει στο παρελθόν αντικατασταθεί ο αερόσακος του συνοδηγού, στα πλαίσια της πρώτης φάσης της ανάκλησης που πραγµατοποιεί ο κατασκευαστής για αυτόν τον λόγο.

Σύµφωνα µε αναφορές του κατασκευαστή ΤΑΚΑΤΑ, µετά από µακροχρόνια έκθεση του οχήµατος σε συνθήκες υψηλής απόλυτης υγρασίας και υψηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος, το προωθητικό υλικό του πυροκροτητή του αερόσακου ενδέχεται βαθµιαία να αποδοµηθεί.

Σαν αποτέλεσµα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, υπάρχει το ενδεχόµενο ο πυροκροτητής να διαρραγεί και µεταλλικά θραύσµατα να εκτοξευτούν στο εσωτερικό του οχήµατος, προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό στους επιβαίνοντες του οχήµατος.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος στον αερόσακο συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).