Υπενθύμιση ανάκλησης Nissan

Για έλεγχο των μονάδων αερόσακου οδηγού ή συνοδηγού, ανάλογα με το μοντέλο

  • -
  • -
Υπενθύμιση ανάκλησης Nissan
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας υπενθυµίζει ότι η εταιρεία «NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», επίσηµη αντιπρόσωπος της ΝΙSSAN στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων NISSAN µοντέλα Pick Up (D22), Patrol (Y61), Almera (N16), Almera Tino (V10), Terrano II (R20), X-Trail (T30), Tiida (C11) και Note (E11) για έλεγχο των µονάδων αερόσακων συνοδηγού, καθώς και Tiida (C11) και Note (E11) για έλεγχο των µονάδων αερόσακων οδηγού.

Οι ηµεροµηνίες παραγωγής των υπό ανάκληση οχηµάτων στην Ελλάδα είναι:

• PICK UP (D22) παραγωγής από 29/5/2000 έως 2/3/2012,

• ALMERA (N16) παραγωγής από 22/5/2001 έως 24/11/2006,

• ALMERA TINO (V10) παραγωγής από 22/8/2001 έως 21/11/2005,

• PATROL (Y61) παραγωγής από 29/5/2000 έως 24/12/2012,

• TERRANO II (R20) παραγωγής από 6/1/2003 έως 24/12/2012

• X-TRAIL (T30) παραγωγής από 29/5/2000 έως 28/12/2012,

• TIIDA (C11) παραγωγής από 13/1/2007 έως 31/8/2014,

• NOTE (E11) παραγωγής από 30/8/2005 έως 19/7/2013.

Υπενθυµίζεται ότι σε κάποια από τα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει η πιθανότητα εµφάνισης αστοχίας στον αερόσακο συνοδηγού ή οδηγού. Συγκεκριµένα, σε ορισµένες εκδόσεις αναφλεκτήρων αερόσακων υπάρχει περίπτωση να εµφανιστεί εισροή υγρασίας στο εσωτερικό τους, προκαλώντας αλλοίωση του προωθητικού αερίου µέσα στον αναφλεκτήρα. Η αλλοίωση αυτή µπορεί να προκαλέσει µη κανονικό άνοιγµα του αερόσακου ενώ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνθήκη αυτή µπορεί να δηµιουργήσει υπερβολική πίεση µέσα στον αναφλεκτήρα κατά το άνοιγµα του αερόσακου, µε πιθανό αποτέλεσµα την αποκόλληση του αερόσακου από τη βάση στήριξής του.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριµένων οχηµάτων, που δεν έχουν ακόµη επισκεφθεί Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο Nissan, θα ειδοποιηθούν εκ νέου µε συστηµένες επιστολές από την εταιρεία «NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», προκειµένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο του δικτύου NISSAN, ώστε να γίνει αντικατάσταση των αναφλεκτήρων του αερόσακου του συνοδηγού ή του οδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Με την αντικατάσταση του αερόσακου θα δοθεί στο όχηµα ∆ΩΡΕΑΝ Οδική Βοήθεια Nissan για ένα έτος.

Έλεγχος υπαγωγής του οχήµατος στην ανάκληση µπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nissan.gr επιλέγοντας «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΤΑΚΑΤΑ», εισάγοντας τον πλήρη αριθµό πλαισίου του οχήµατος στο πεδίο VIN και επιλέγοντας CHECK. Η απάντηση του ελέγχου είναι επί του παρόντος στα Αγγλικά ως εξής:

Μη επηρεαζόµενο όχηµα: «Your vehicle is not affected by the Takata recall or has already been repaired according to our data. Should you need more information, please contact your Nissan dealer». (µετάφραση: «Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας, το όχηµά σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση Takata ή έχει ήδη επισκευαστεί. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε Μέλος του ∆ικτύου Nissan»)

Επηρεαζόµενο όχηµα: «Your vehicle is affected by this recall, please contact your local dealer to arrange a repair. Should you need more information, please contact your Nissan dealer». (µετάφραση: «Το όχηµά σας επηρεάζεται από αυτή την ανάκληση. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε Μέλος του ∆ικτύου Nissan για να κλείσετε ραντεβού για την επισκευή. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε Μέλος του ∆ικτύου Nissan»).

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nissan.gr µπορεί επίσης να γίνει αναζήτηση των Εξουσιοδοτηµένων Συνεργείων Nissan για τη ∆ωρεάν διενέργεια της Ανάκλησης και την παροχή της ∆ωρεάν Οδικής Βοήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας «NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στους αριθµούς 210 3489313 και 210 3489438.