Ανάκληση Subaru

Αφορά τα μοντέλα Impreza, WRX STi, XV και Forester

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων SUBARU μοντέλα Impreza (τύποι: G3 περιόδου 2008-2014 και G4 περιόδου 2012-2016), WRX STi (τύπος G3 περιόδου 2008-2014), XV (τύπος G4 περιόδου 2012-2016) και Forester (τύπος SJ περιόδου 2013-2015) για αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά συνολικά σε 204 οχήματα. Το αέριο σιλικόνης, που εισάγεται ενδεχομένως στο όχημα µέσω ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών, μπορεί να εισχωρήσει στο περίβλημα του διακόπτη φώτων φρένων και να οδηγήσει σε αστοχία αγωγιμότητας µε αποτέλεσμα η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία του VDC να ανάβει και τα φώτα φρένων να µην ανάβουν.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. για να γίνει αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ MOTORS Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 - 17.00 καθημερινά.