Ανάκληση Mitsubishi

Αφορά τα μοντέλα Outlander και ASX

  • -
  • -
Ανάκληση Mitsubishi

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων MITSUBISHI στην Ελλάδα, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση 2.379 αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου Outlander µε κωδικό µοντέλου GW0W, µε χρονολογία κατασκευής 2006-2012. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται το υλικό το οποίο χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση της ηλιοροφής µε το εξωτερικό πλαίσιο να αποδυναµωθεί (ανάλογα τη θερµοκρασία και το επίπεδο υγρασίας) και εξαιτίας των δονήσεων ή της πίεση του αέρα να προκληθεί αποκόλληση της ηλιοροφής.

2. Ανάκληση 1.144 αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου Outlander µε κωδικό µοντέλου GW0W, µε χρονολογία κατασκευής 2008-2012. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται λόγω σχεδιασµού του αυτόµατου τεντωτήρα του εξωτερικού ιµάντα στους κινητήρες 4Β11 (2,0 λίτρων) και 4Β12 (2,4 λίτρων) να προκληθεί ρωγµή/σπάσιµο στην βάση στήριξής του, µε αποτέλεσµα να φύγει ο ιµάντας από την θέση του.

3. Ανάκληση 957 αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου ASX µε κωδικό µοντέλου GA1W, µε χρονολογία κατασκευής 2011-2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται η συγκόλληση µεταξύ του οπίσθιου σιγαστήρα (εξάτµιση) και του σωλήνα εξαγωγής των καυσαερίων να σπάσει, µε αποτέλεσµα ο σωλήνας εξαγωγής να αποκολληθεί και να πέσει στο δρόµο.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.