Ανάκληση Volkswagen Polo

Πρόγραμμα εφαρμογής προληπτικών μέτρων για τοποθέτηση αποστάτη στη διπλή ασφάλεια ζώνης στο πίσω αριστερό και μεσαίο κάθισμα

  • -
  • -
Ανάκληση Volkswagen Polo
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σε συνέχεια του από 22/10/2018 ∆ελτίου Τύπου, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Volkswagen στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα εφαρµογής προληπτικών µέτρων σε αυτοκίνητα Volkswagen Polo.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 3.893 αυτοκίνητα Polo, παραγωγής µετά τις 29/10/2016. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόµενα αυτοκίνητα, υπάρχει το ενδεχόµενο, όταν το κεντρικό και το αριστερό πίσω κάθισµα είναι ταυτόχρονα κατειληµµένα, σε συγκεκριµένες καταστάσεις κατά την οδήγηση, να απασφαλιστεί ακούσια η ζώνη της αριστερής πίσω θέσης.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνει τοποθέτηση αποστάτη στη διπλή ασφάλεια ζώνης στο πίσω αριστερό και µεσαίο κάθισµα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Volkswagen στο τηλέφωνο 210 9981100 από 09.00 - 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.