Ανάκληση Mazda 6

Ανακαλούνται 2.415 της ελληνικής αγοράς για αντικατάσταση του μηχανισμού ανάπτυξης αερόσακου οδηγού ή και συνοδηγού

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Mazda Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία µε το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις αυτοκινήτων MAZDA μοντέλο MAZDA6 (GG/GY):

1. Ανάκληση 2039 οχημάτων, που κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο 2002 έως τον ∆εκέµβριο 2007. Στα συγκεκριµένα οχήµατα, η συνεχιζόµενη έκθεση σε υψηλά επίπεδα απόλυτης υγρασίας µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση της πυκνότητα του υλικού στον πυροκροτητή. Σε περίπτωση σύγκρουσης, όπου απαιτείται η ανάπτυξη του µετωπικού αερόσακου της πλευράς του οδηγού, τότε µπορεί να µη γίνει αποτελεσµατική ανάπτυξη του αεροσάκου και ο πυροκροτητής να θρυµµατιστεί και τα θραύσµατα του να χτυπήσουν τον οδηγό ή άλλους επιβάτες του οχήµατος, µε αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.

2. Ανάκληση 376 οχηµάτων, που κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο 2002 έως τον ∆εκέµβριο 2007. Στα συγκεκριµένα οχήµατα, η συνεχιζόμενη έκθεση σε υψηλά επίπεδα απόλυτης υγρασίας µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση της πυκνότητα του υλικού στον πυροκροτητή. Σε περίπτωση σύγκρουσης, όπου απαιτείται η ανάπτυξη του µετωπικού αερόσακου της πλευράς του οδηγού και συνοδηγού, τότε µπορεί να µη γίνει αποτελεσµατική ανάπτυξη του αεροσάκου και ο πυροκροτητής να θρυµµατιστεί και τα θραύσµατα του να χτυπήσουν τον οδηγό ή άλλους επιβάτες του οχήµατος, µε αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα ανωτέρω θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Mazda σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το ∆ίκτυο εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών της Mazda, το οποίο αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.mazda-gr.com.