Ανάκληση Toyota Auris και Corolla

Αφορά 11.768 οχήματα παραγωγής από το Οκτώβριο του 2006 έως το Σεπτέμβριο 2012

  • -
  • -

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου TOYOTA ΑURIS και COROLLA.

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 11.768 οχήµατα, παραγωγής από τον Οκτώβριο 2006 έως τον Σεπτέµβριο 2012. Τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο συνοδηγού µονού σταδίου και έχουν συµπεριληφθεί στο παρελθόν στην καµπάνια του πυροκροτητή του αερόσακου συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ. Στα αυτοκίνητα που ήδη έχει εκτελεστεί η καµπάνια ανάκλησης υπάρχει το ενδεχόµενο, λόγω διαφορετικού σχεδιασµού και διάταξης του νέου ανταλλακτικού, ο πυροκροτητής του αερόσακου συνοδηγού, που αντικαταστάθηκε, να έχει τοποθετηθεί µε ανάποδη κατεύθυνση.

Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει, λόγω µη ικανοποιητικής εφαρµογής του πυροκροτητή στον αερόσακο, στη διαρροή αερίων κατά την εκτόνωση του πυροκροτητή. Εάν αυτό συµβεί, ο αερόσακος του συνοδηγού ενδέχεται να µην εκτονωθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αυξάνοντας τις πιθανότητες τραυµατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).