Ανάκληση Mazda 2, 3 και 6

Για έλεγχο στον σύνδεσμο ανύψωσης καθίσματος οδηγού

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Mazda Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία µε το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Mazda µε εμπορική ονομασία μοντέλων Mazda2 (DE), Mazda3 (BL) και Mazda6 (GH).

Η ανάκληση αφορά σε περίπου 11000 οχήματα στην ελληνική αγορά, µε εύρος αριθμών πλαισίου:

Mazda2 (DE): JMZ DE**** ** 100018 – 404008 και JM7 DE**** ** 100016 – 152791

Mazda3 (BL): JMZ BL**** ** 100118 – 239889 και JM7 BL**** ** 100596 – 160557

Mazda6 (GH): JMZ GH**** ** 100113 – 437969 και JM7 GH**** ** 113633 – 201007

Στο κάθισμα οδηγού σε ορισμένα οχήματα, ο σύνδεσμος ανύψωσης καθίσματος μπορεί να σπάσει λόγω της ανεπαρκούς αντοχής του συνδέσμου ανύψωσης ή μπορεί να διαχωριστούν τα παξιμάδια ώθησης του συνδετήρα ανύψωσης. Αν το όχημα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε αυτή την κατάσταση, το κάθισμα μπορεί να παρουσιάσει µη φυσιολογικό θόρυβο ή κροτάλισμα. Στη µχειρότερη περίπτωση, ο σύνδεσμος ανύψωσης μπορεί να σπάσει ή να αποσπασθεί από το πλαίσιο καθίσματος, προκαλώντας κλίση του καθίσματος µε αποτέλεσμα ο οδηγός να µην είναι σε θέση να διατηρήσει µια κατάλληλη θέση οδήγησης αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Mazda σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχημά τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στα επηρεαζόμενα οχήματα θα επιθεωρηθούν οι εμπρόσθιοι σύνδεσμοι ανύψωσης για τυχόν ρωγμές ή ζημιές. Εάν δεν υπάρχουν ρωγμές ή ζημιές στις ζεύξεις ανυψωτικών, θα τοποθετηθούν βραχίονες οπλισμού στους συνδέσμους ανυψωτήρα και τα παξιμάδια των ζευκτών ανυψωτικού καθίσματος θα αυξηθούν σε δύο ανά σύνδεσμο ανυψωτήρα. Εάν υπάρχει ρωγμή ή ζημιά στο σύνδεσμο ανυψωτήρα, η μονάδα ρύθμισης του καθίσματος θα αντικατασταθεί µε μια τροποποιημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Mazda, το οποίο αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.mazda-gr.com.