Ανάκληση Ford Kuga

Για προληπτικό έλεγχο Ford Kuga 1.6 βενζίνης και 2.0 diesel

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ford Motor Hellas, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης κατόπιν ελέγχου αυτοκινήτων Ford Kuga 1.6 βενζίνη και 2.0 diesel.

Η συγκεκριµένη ενέργεια ανάκλησης αφορά σε 257 αυτοκίνητα που παρήχθησαν από 17/7/2012 µέχρι 19/06/2014. Σύµφωνα µε τον Κατασκευαστή, σε περίπτωση σύγκρουσης και µετά από ενεργοποίηση του προεντατήρα της µπροστινής ζώνης ασφαλείας, ενδέχεται το µονωτικό υλικό στο εσωτερικό τµήµα επένδυσης της µεσαίας κολόνας Β να εκτεθεί σε πηγή θερµότητας, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει στην ανάφλεξή του και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μέχρι αυτή την στιγµή δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο ατύχηµα το οποίο να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Ford ή στον τηλεφωνικό αριθµό 210-4805620, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info11@ford.com