Ανάκληση Renault Twingo

Για ενίσχυση µέσω συγκόλλησης της εξωτερικής επιφάνειας του εµπρός καπό και/ή ενίσχυση µέσω συγκόλλησης της εξωτερικής επιφάνειας της πίσω αεροτοµής και ενίσχυση της στήριξης της πίσω αεροτοµής

  • -
  • -
Ανάκληση Renault Twingo

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ, επίσημη αντιπρόσωπος της RENAULT στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί δύο προγράμματα ανακλήσεων αυτοκινήτων RENAULT μοντέλο Twingo IIΙ.

Η πρώτη ανάκληση αφορά σε 314 οχήµατα, που έχουν διατεθεί σε καταναλωτές. Οι αριθµοί πλαισίου των εµπλεκοµένων οχηµάτων είναι συγκεκριµένοι και περιλαµβάνονται εντός των παρακάτω διαστηµάτων:

1) από VF1AHB11551704521 έως και VF1AHB11553275941

2) από VF1AHB22552200682 έως και VF1AHB22553276017,

συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού πλαισίου VF1AHB00552198823.

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει πιθανότητα αστοχίας της συγκόλλησης που ενδέχεται να οδηγήσει στην απόσπαση της εξωτερικής επιφάνειας του εµπρός καπό. Η αστοχία είναι αποτέλεσµα έλλειψης ανθεκτικότητας της συγκόλλησης.

Η δεύτερη ανάκληση αφορά σε 601 οχήµατα, από τα οποία τα 567 έχουν διατεθεί σε καταναλωτές. Οι αριθµοί πλαισίου των εµπλεκοµένων οχηµάτων είναι συγκεκριµένοι και περιλαµβάνονται εντός των παρακάτω διαστηµάτων:

1) από VF1AHB11551704521 έως και VF1AHB11556877634

2) από VF1AHB22552200682 έως και VF1AHB22556877143,

συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού πλαισίου VF1AHB00552198823.

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα υπάρχει πιθανότητα απόσπασης της εξωτερικής επιφάνειας της πίσω αεροτοµής ή/και πιθανότητα αποκόλλησης του πείρου στερέωσης στο κρύσταλλο της πίσω πόρτας. Η αστοχία είναι αποτέλεσµα έλλειψης σταθερότητας:

- Της συναρµολόγησης της εξωτερικής επιφάνειας της πίσω αεροτοµής

- Της στήριξης της πίσω αεροτοµής στο κρύσταλλο της πίσω πόρτας.

Μέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή RENAULT επιθυµούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Τµήµα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ στον αριθµό 210 5706860.