Ανάκληση FIAT Tipo

Για έλεγχο του αερόσακου οδηγού και όπου απαιτείται του καλωδίου τροφοδοσίας του φίλτρου

  • -
  • -
Ανάκληση FIAT Tipo
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Fiat Tipo Sedan.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά σε 251 οχήµατα συνολικά, µε εύρος παραγωγής από 6A81291 έως 6D54933. Στα επηρεαζόµενα οχήµατα, λόγω µιας ασυµφωνίας της στερέωσης και της απουσίας προστασίας από πιθανή αποκοπή, µπορεί να παρατηρηθεί η παρεµβολή της καλωδίωσης του αερόσακου στο τερµατικό της καλωδίωσης του τιµονιού και κατά συνέπεια το γδάρσιµο της καλωδίωσης. Αυτό το γδάρσιµο µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα και κατά συνέπεια την ακατάλληλη ενεργοποίηση του αερόσακου του τιµονιού.

Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να ελεγχθεί σε µία παρτίδα αυτοκινήτων, τα πλαίσια των οποίων περιλαµβάνονται στο διάστηµα από 6A81292 έως 6D54888, η προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας του φίλτρου πετρελαίου. Μέχρι στιγµής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της FIAT ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επεµβάσεις, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε τη γραµµή επικοινωνίας 800.11.500.800, χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο.