Ανάκληση Ford Fiesta Van

Για έλεγχο στη ζώνη ασφαλείας συνοδηγού

  • -
  • -
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ford Motor Hellas AEBE, Κεντρικός Εισαγωγέας και ∆ιανοµέας αυτοκινήτων FORD στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης 345 Fiesta Van, παραγωγής από 30 Σεπτεµβρίου 2008 έως 14 Μαΐου 2012, στα οποία υπάρχει πιθανότητα η βίδα που συγκρατεί το δακτύλιο «D» της ζώνης ασφαλείας στην κολόνα Β στην πλευρά του συνοδηγού να αποσπαστεί από την κολόνα Β στη διάρκεια σοβαρού ατυχήµατος. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της FORD για να τοποθετηθεί χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση, µια πρόσθετη πλάκα ενίσχυσης στην κολόνα Β. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης της εταιρείας Ford Motor Hellas AEBE στο τηλέφωνο 801 11 701 601.