Ανάκληση Citroen C3 και C3 Picasso

Για προληπτική αντικατάσταση του καλωδίου γείωσης της µπαταρίας

  • -
  • -

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Γενική Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Citroen στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης των μοντέλων C3 (A51) και C3 Picasso. Η ανάκληση αφορά 303 οχήµατα, στα οποία το µήκος του καλωδίου γείωσης µπαταρίας µπορεί µακροπρόθεσµα να επιφέρει τη ρήξη του. Πιθανή διακοπή αυτής της ηλεκτρικής σύνδεσης θα έχει σαν αποτέλεσµα το σβήσιµο του κινητήρα. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση συµβάντος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Citroen σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθεί προληπτικά το καλώδιο γείωσης της µπαταρίας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας, στο τηλέφωνο 210 6700364.