Ανάκληση VOLVO S60 και XC60 2012

Για έλεγχο της προστατευτικής επίστρωσης του πατώµατος

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Volvo Cars Hellas, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων S60 και XC60. Η ανάκληση περιλαµβάνει 53 οχήµατα, παραγωγής 2012, µε αριθµούς πλαισίου:

  • XC60 από 0302264 έως 0308564
  • S60 από 0124055 έως 0128338

Στα επηρεαζόµενα οχήµατα, έχει διαπιστωθεί ότι κατά την εφαρµογή της προστατευτικής επίστρωσης στα κάτω µέρος του οχήµατος, ενδέχεται να σχηµατιστούν σταλακτίτες, οι οποίοι µπορεί να έρθουν σε επαφή µε τις σωληνώσεις καυσίµου και να τις φθείρουν. Αν συµβεί αυτό, τότε ενδεχόµενα θα διαρρεύσει καύσιµο, το οποίο θα δηµιουργήσει σχετική οσµή ή/και κηλίδα κάτω από το όχηµα. Η Volvo, δε µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο, το καύσιµο που θα διαρρεύσει, να έρθει σε επαφή µε θερµές επιφάνειες στο χώρο του κινητήρα και να αναφλεγεί. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής ή/και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές της Volvo, για να γίνει ο έλεγχος και η αποκατάσταση τόσο της προστατευτικής επίστρωσης όσο και των σωληνώσεων καυσίµου, αν αυτό απαιτείται, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Volvo Car Hellas στο τηλέφωνο 210-5794900.