Ανάκληση Jeep Cherokee και Grand Cherokee

Για αντικατάσταση της μονάδας ελέγχου αερόσακων

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων JEEP Cherokee (τύπος KJ) και Grand Cherokee (τύπος WG).

Η ανάκληση αφορά σε 608 οχήματα JEEP Cherokee (τύπος KJ), µμοντέλο έτους 2003, µε αριθμούς πλαισίου 1J$G@%8#^&Y??????, όπου:

$ = 8 ή 4

@ = L

% = B ή N

# = K ή I

^ = 1 έως 9 η Χ

& = 3

?????? = 6-ψήφιος αριθµός παραγωγής

και σε 200 οχήµατα Grand Cherokee (τύπος WG), µοντέλο έτους 2004, µε αριθµούς

πλαισίου 1J8G@Β8#^&Y??????, όπου:

@ = 2

# = S ή J

^ = 1 έως 9 ή X

& = 4

?????? = 6-ψήφιος αριθµός παραγωγής

 

Υπό ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό το σύστημα παθητικής προστασίας (ORC) να προκαλέσει την αναίτια ανάπτυξη των μπροστινών μέσων παθητικής προστασίας (αερόσακοι). Για τον λόγο αυτό γίνεται προληπτική αντικατάσταση της εν λόγω μονάδας ελέγχου (ORC).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε µέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως µε προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχημά τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700896. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης µμπορεί να ελέγξει για τις εκκρεμότητες σε διορθωτικές ενέργειες του οχήματός του µέσω της ακόλουθης διασύνδεσης http://recalls.jeep-hellas.gr/ µε την εισαγωγή στο αντίστοιχο πεδίο των 8 τελευταίων αριθμών του αριθμού πλαισίου.