Άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την εξόφληση του δανείου αγοράς για να έρθει στην κυριότητά σας το όχημα

  • -
  • -
Άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η παρακράτηση κυριότητας γίνεται συνήθως όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο (ή μοτοσυκλέτα) με δάνειο. Με την παρακράτηση το όχημα ανήκει ουσιαστικά στον δανειστή (π.χ. στην τράπεζα), μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Μόλις όμως γίνει η εξόφληση του δανείου, θα πρέπει ο αγοραστής να φροντίσει έτσι ώστε να αρθεί η παρακράτηση και να περάσει το όχημα στην κυριότητά του.

Αρμόδια Υπηρεσία για την άρση της παρακράτησης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (κατέβασέ την εδώ)
  • Αδεια κυκλοφορίας οχήματος
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ

Προσοχή: Είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει στην πρώτη σελίδα της αίτησης τον αριθμό φορολογικού μητρώου του.

 

Επίσης, αν η παρακράτηση είναι από Τράπεζα τότε θα χρειαστείτε ακόμη Εξοφλητικό Τραπέζης. Αν η παρακράτηση είναι από αντιπροσωπεία τότε θα χρειαστείτε Υπεύθυνη δήλωση της αντιπροσωπείας που αγοράστηκε το όχημα ότι έχει εξοφληθεί, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ, καθώς και το ΦΕΚ ίδρυσης Αντιπροσωπείας

 

Πηγή: yme.gr