Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας IX

 • - views
 • - comments
TOP STORIES
 • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αγοράσατε μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου σας.

Εκεί καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου και θα σας δοθεί ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η κατάθεση στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε από τους ίδιους (πωλητής ή αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω ΚΕΠ ωστόσο εκεί θα πρέπει να έχετε πλήρη φάκελο ώστε να προχωρήσει η μεταβίβαση καθώς κάθε έλλειψη δημιουργεί καθυστερήσεις και περιττή αλληλογραφία.

Τη διαδικασία μεταβίβασης των μεταχειρισμένων συχνά την αναλαμβάνουν οι έμποροι αυτοκινήτων ή οι οποίοι έχουν συνεργάτες που διεκπεραιώνουν την διαδικασία με χαμηλό κόστος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα δελτίων ταυτότητας πωλητή και αγοραστή.
 2. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εφόσον ο πωλητής χρωστά το αυτοκίνητο κι αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
 3. Αίτηση μεταβίβασης και έκδοσης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
 4. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 5. Τέλος μεταβίβασης αξίας αυτοκινήτου (κόστος: 100€).
 6. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 7. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεωούται να διαθέτει.
 8. Αντίγραφο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.links