Υγραεριοκίνηση: Αρχικός έλεγχος ΚΤΕΟ

 • -
 • -

Το επόμενο βήμα μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης είναι να περάσετε το αυτοκίνητο ΚΤΕΟ ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα του. Πολλοί εγκαταστάτες αναλαμβάνουν οι ίδιοι να περάσουν το αυτοκίνητο ΚΤΕΟ για λογαριασμό σας, ωστόσο αυτή είναι μια πρακτική που μπορεί μεν να σας διευκολύνει, όμως δεν είναι η καλύτερη.

Είναι προτιμότερο να πάτε μόνοι σας το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ζητώντας από το ΚΤΕΟ να το ελέγξει αυστηρά όπως ορίζει η νομοθεσία ώστε να είστε σίγουροι ότι τηρούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Το κόστος για τον έλεγχο στα περισσότερα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι 80 ευρώ, όμως υπάρχουν προσφορές που φτάνουν ως και τα 60 ευρώ. Βρείτε το πιο κοντινό σας ΚΤΕΟ στον οδηγό αγοράς του gocar και ρωτήστε για την τιμή.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται με την προσκόμιση του υγραεριοκίνητου για αρχικό έλεγχο είναι:

 

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του πολίτη που προσκομίζει το όχημα.
 3. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του οχήματος προς τον πολίτη που το προσκομίζει για έλεγχο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε τη διασκευή στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία και οι άδειες του εγκαταστάτη τεχνίτη και θα δηλώνονται όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι προδιαγραφές τους και ο αριθμός έγκρισης τύπου. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ότι η συσκευή υγραερίου συνεργάζεται με μονάδα ελέγχου καυσίμου η οποία πληροί τις προϋποθέσεις υγραερίου 67R01. Προσοχή: Θα πρέπει η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης να είναι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ελέγχου στο ΚΤΕΟ.
 5. Φωτοαντίγραφα όλων των εγκρίσεων τύπου των εξαρτημάτων της υγραεριοκίνησης.
 6. Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε. (πρωτότυπη με επίσημη μετάφραση επικυρωμένη).
 7. Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.
 8. Αίτηση ειδικού ελέγχου που συμπληρώνεται στο ΚΤΕΟ
 9. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον το όχημα έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Αφού περάσει με επιτυχία τον τεχνικό έλεγχο και πάρετε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, πηγαίνετε στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που έχετε την μόνιμη κατοικία σας, για να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας η δυνατότητα υγραεριοκίνησης του οχήματος.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...