Πόσα δρομολόγια κάνουν τα σχολικά λεωφορεία καθημερινά;

Για να εξυπηρετηθούν 29.000 μαθητές, μόνο στην Αττική, απαιτούνται χιλιάδες δρομολόγια καθημερινά από τα σχολικά λεωφορεία.

  • -
  • -

Τα στοιχεία σχετικά με τα δρομολόγια που εκτελούν καθημερινά τα λεωφορεία για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών της σχολικής χρονιάς 2023-2024, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Με αφορμή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών σχολικού έτους 2023-2024, η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει τα ακόλουθα:

school

1)To πρόβλημα που υφίσταται με τη μη κάλυψη των αναγκών σχολικής μεταφοράς μερίδας μαθητών στην Περιφέρεια Αττικής, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι, όχι με υπαιτιότητα της Περιφέρειας.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία ομαλής εξυπηρέτησης και κάλυψης των αναγκών μεταφοράς για το σύνολο των μαθητών της Αττικής και με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος, πέραν των δρομολογίων δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών (ΔΣΥ) που είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο και συνεχίζουν να εκτελούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος, έχει ολοκληρώσει από τον Ιούλιο 2023 μέχρι σήμερα επιπλέον 16 διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης δρομολογίων για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών της σχολικής χρονιάς 2023-2024, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

2) Επίσης τυχόν άγονα δρομολόγια ΔΣΥ, προωθούνται άμεσα για εκ νέου δημοπράτηση στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για δρομολόγια που δημιουργούνται λόγω νέων αναγκών που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

3) Όσον αφορά τα δρομολόγια ΔΣΥ για τα οποία ήδη υπάρχουν προσωρινοί ή οριστικοί ανάδοχοι, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των καθημερινά εκτελούμενων είναι 1.586 για την εξυπηρέτηση 29.006 μαθητριών/μαθητών.

4) Για τη δωρεάν μετακίνηση μαθητριών/μαθητών με δημόσια συγκοινωνία, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. για τη χορήγηση συνολικά 6.100 Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (ΕΜΔ). Επιπλέον, έχει σταλεί σχετικό έγγραφο με παροχή οδηγιών στα σχολεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των ΕΜΔ.

Δείτε ακόμη: Ποιο λεωφορείο απαγορεύεται να προσπεράσεις όταν κάνει στάση;

5) Τέλος, η ελάχιστη απόσταση οικίας-σχολείου βάσει της οποίας οι μαθήτριες/μαθητές καθίστανται δικαιούχοι δωρεάν μεταφοράς είτε με χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου, είτε με Ίδια Μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, είτε με δρομολόγια ΔΣΥ, καθώς και για ο τρόπος υπολογισμού αυτής, αποτυπώνονται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ. 50025/2018 (ΦΕΚ Β’ 4217), όπως αυτή ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις της με τις 53173/2022 (ΦΕΚ Β’ 4294) και 680/2023 (ΦΕΚ Β’7) όμοιες.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...