Leasing αυτοκινήτου: Συμφέρει μια ατομική επιχείρηση;

Αντί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ένας επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει τη χρονομίσθωση. Ποιο είναι το όφελος αυτής της λύσης, που κάνει πολλούς να την προτιμούν;

 • -
 • -

Το leasing είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο. Δεν επωμίζεσαι το «βάρος» της συντήρησης, ούτε των πάγιων ή απρόβλεπτων εξόδων του, με μοναδική υποχρέωση να είναι η καταβολή ενός σταθερού, μηνιαίου μισθώματος. Το ποσό διατηρείται το ίδιο από την έναρξη της χρονομίσθωσης έως και τη λήξη της. Ο μισθωτής δίνει την προκαταβολή που θα συμφωνήσει με τη μισθώτρια εταιρεία και αυτή, παίζει μεγάλο ρόλο στο ποσό που θα πληρώνει από εκεί και πέρα, κάθε μήνα. Σε κάθε περίπτωση, το έξοδο επηρεάζεται από τον τύπο και το είδος του αυτοκινήτου, το όριο ετήσιων χιλιομέτρων και πολλά ακόμη.

Ένας επιχειρηματίας που έχει μια ατομική επιχείρηση στο όνομά του, μπορεί να κάνει leasing σε ένα αυτοκίνητο αντί να το αγοράσει. Το μίσθωμα θα περάσει στα έξοδα της επιχείρησης αν γίνεται χρήση από την ίδιο τον επιχειρηματία, ενώ βοηθάει στο να δικαιολογηθούν επιπλέον έξοδα μετακινήσεων που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή να εξυπηρετήσουν τους πελάτες της. Ο νόμος ορίζει ότι ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει, αλλά το μίσθωμα περνάει στα έξοδα της επιχείρησης, αρκεί η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη, πάντα για την περίπτωση μιας ατομικής επιχείρησης.

Το κόστος της μίσθωσης αλλά και τα υπόλοιπα κόστη λειτουργίας και χρήσης του αυτοκινήτου εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα έχοντας τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα:

 • Να πραγματοποιούνται για το συμφέρον του επιτηδευματία ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές του
 • Να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή
 • Να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που η μίσθωση θεωρείται χρηματοδοτική, ο επιτηδευματίας μισθωτής διενεργεί τις αποσβέσεις, τις οποίες και εκπίπτει μαζί με τους τόκους που αναλογούν στα μισθώματα.

Δείτε εδώ τα πάντα σχετικά με το leasing αυτοκινήτου

Η χρήση ενός οχήματος leasing ισχυροποιεί τη συσχέτιση των εξόδων και δικαιολογεί με ασφάλεια την καταχώριση των δαπανών στα βιβλία της επιχείρησης, με δεδομένο ότι η αναγνώριση ή μη της δαπάνης έγκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των φορολογικών αρχών.

Γλιτώνω το φόρο πολυτελείας και το τεκμήριο κάνοντας leasing;

Σε περίπτωση χρήσης του οχήματος από τον ίδιο τον επιχειρηματία σε μια ατομική επιχείρηση, δεν υπάρχει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Αν γίνεται χρήση από εργαζόμενο σε αυτή, τότε ανάλογα με τη ΛΤΠΦ του αυτοκινήτου, επιβάλλεται και ο αντίστοιχος φόρος, καθώς αναγνωρίζεται ως παροχή σε είδος. Από την άλλη, ισχύουν κανονικά οι προϋποθέσεις για το τεκμήριο και τον πιθανό φόρο πολυτελείας. Ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν απαλλάσσεται από την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (τεκμήριο) και τον φόρο πολυτελείας που ίσως έχει το αυτοκίνητο που θα επιλέξει. Δεν γλιτώνει δηλαδή τίποτα, σε σχέση με το να αγόραζε το ίδιο αυτοκίνητο.

Δείτε ακόμη: Leasing επαγγελματικού van: Γιατί είναι καλύτερο από την αγορά;

Πώς δηλώνει τη δαπάνη του μισθώματος η επιχείρηση;

Ο τρόπος δήλωσης του εξόδου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή τρόπου μίσθωσης που θα κάνει ο επιχειρηματίας: Αν θα επιλέξει χρηματοδοτική μίσθωση με προσυμφωνημένη εξαγορά του αυτοκινήτου στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, ή λειτουργική μίσθωση, χωρίς εξαγορά. Κάθε περίπτωση έχει ξεχωριστά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Leasing με προσυμφωνημένη εξαγορά

 • Το αυτοκίνητο θεωρείται πάγιο περιουσιακό στοιχείο
 • Το μίσθωμα δεν αναγνωρίζεται σαν έξοδο, παρά μόνο ο τόκος του
 • Το όχημα θα εξαγοραστεί όταν λήξει το συμβόλαιο και θα ανήκει στον μισθωτή

Leasing χωρίς εξαγορά

 • Το μίσθωμα δηλώνεται ως τιμολόγιο εξόδων
 • Αναγνωρίζεται ολόκληρο (μίσθωμα και τόκος) σαν έξοδο της επιχείρησης
 • Δεν γίνεται να εξαγοραστεί το όχημα μετά τη λήξη του συμβολαίου leasing

Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να συμβουλευτεί τον προσωπικό του σύμβουλο προκειμένου να τον ενημερώσει τι συμφέρει στη δική του περίπτωση και τι όχι. Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές ανάγκες και η προσεκτική μελέτη για την τελική απόφαση θα φέρει το μέγιστο οικονομικό όφελος, όποια κι αν είναι η απόφαση.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...