Ποιοι δικαιούνται παράταση 15 ημερών στους ελέγχους ΚΤΕΟ

Λόγω του νέου πιο αυστηρού lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση σταματά η λειτουργία τους

  • -
  • -
Ποιοι δικαιούνται παράταση 15 ημερών στους ελέγχους ΚΤΕΟ
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τα νέα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν και είναι σε ισχύ μέχρι – τουλάχιστον – τις 11 Ιανουαρίου 2021, περιλαμβάνουν και την αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ. Για περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, δεν θα πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι ελαφρών οχημάτων, ούτε θα εκδίδονται κάρτες καυσαερίων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνεται παράταση 15 ημερών στην ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα:

Για τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, ή είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ ή ΚΕΚ που έχουν εκδοθεί από ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε Δήμους στους οποίους έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ, παρατείνεται αυτοδίκαια για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:

Η ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας ως καινούργια, εφόσον αυτή είναι εντός του χρονικού διαστήματος από μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που ξεκινά η αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως και την ημερομηνία που λήγει αυτή

Η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος από μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία που ξεκινά η αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως και την ημερομηνία που λήγει αυτή

Η διάρκεια ισχύος των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ

Η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ.

Διευκρινίζεται ότι όπου παραπάνω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ, νοείται η αναγραφόμενη επί αυτού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όπου αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.

Παράταση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προστίθεται αυτοδίκαια και στις περιπτώσεις που με προηγούμενες εγκυκλίους έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά των οχημάτων που ταξινομήθηκαν ως καινούρια ή παράταση ισχύος των ΔΤΕ και των ΚΕΚ κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες ή οποιαδήποτε άλλη παράταση όσον αφορά στην υποχρέωση διενέργειας τεχνικού ελέγχου ή εφοδιασμού με ΚΕΚ εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας και μέσα σε αυτό το διάστημα γίνεται αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων.

Η ρύθμιση αυτή αφορά τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται στις περιοχές στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων ή είναι εφοδιασμένα με ΔΤΕ ή ΚΕΚ που έχουν εκδοθεί από ΚΤΕΟ που βρίσκονται σε Δήμους στους οποίους έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...