Μεταβίβαση αυτοκινήτου 2023: Όλη η διαδικασία βήμα προς βήμα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ή πώλησης ενός αυτοκινήτου.

 • -
 • -

Η μεταβίβαση αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, μέχρι πρότινος ήταν μια διαδικασία που σε αρκετούς προκαλούσε… πονοκέφαλο, αφού απαιτούσε τη συγκέντρωση εγγράφων και δικαιολογητικών και τη μετάβαση σε κάποια Περιφέρεια ή σε ΚΕΠ. Πλέον, πρόκειται για μια ενέργεια που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, χάρη στην ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας ψηφιακής μεταβίβασης αυτοκινήτου του gov.gr.

Σήμερα, η μεταβίβαση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από τον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone του πωλητή, χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία, παρά μόνο για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας. Φυσικά, η μεταβίβαση αυτοκινήτου μπορεί και τώρα να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο εφόσον κάποιος το επιθυμεί. Αν, για παράδειγμα, δεν είναι εξοικειωμένος με τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Παρακάτω θα αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο πωλητής και ο αγοραστής για να προχωρήσουν σε μεταβίβαση αυτοκινήτου, με οποιονδήποτε από τους δύο διαθέσιμους τρόπους.

Δείτε εδώ πώς γίνεται η Ψηφιακή Μεταβίβαση του αυτοκινήτου

1. Τι στοιχεία χρειάζονται για τον υπολογισμό του κόστους μεταβίβασης

Η διαδικασία για τον υπολογισμό των τελών μεταβίβασης αδείας κυκλοφορίας και μεταβίβασης οχήματος είναι ιδιαίτερα απλή. Στην πλατφόρμα Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου ο πολίτης καλείται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
 • αριθμό κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος
 • ποσοστό κυριότητας που θα μεταβιβαστεί
 • έκδοση παραστατικού
 • υπηρεσία που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση

Στη συνέχεια, τα τέλη αδείας και μεταβίβασης υπολογίζονται αυτόματα και, μαζί με το ποσό, στην οθόνη εμφανίζονται και τα IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους μπορεί να γίνει την κατάθεση. Σημειώνεται ότι, για κάθε περιφέρεια που θα εντάσσεται στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της ΔΙΑΣ με κωδικούς RF (αντί των IBAN), θα εμφανίζεται ο κωδικός RF, έτσι ώστε η πληρωμή να μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα με φυσική παρουσία αλλά και ηλεκτρονικά. Δείτε εδώ πώς πληρώνονται ηλεκτρονικά τα τέλη μεταβίβασης.

2. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αν πάω σε Περιφέρεια/ΚΕΠ

 • Η άδεια κυκλοφορίας.
 • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας (πράξη εξόφλησης, εφόσον ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ.
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.

3. Πώς υποβάλλω αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά (δείτε εδώ πώς γίνεται η Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχήματος), έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση είτε στα ΚΕΠ είτε στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που ανήκει. Προτείνουμε πρώτα να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία λόγω των μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό, διότι υπάρχει πιθανότητα να απαιτείται κλείσιμο ραντεβού και το αμέσως επόμενο διαθέσιμο κενό να βρίσκεται μερικές ημέρες ή και εβδομάδες μακριά.

Μόλις κλείσει το ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού - εφόσον δεν έχει ήδη γίνει το Βήμα 1 που αναφέρεται παραπάνω. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης: Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Αντέχει η τσέπη μου αυτό που θέλω;

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.

Άδεια Κυκλοφορίας

Κατεβάστε την Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη μεταβίβαση οχήματος

4. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταβίβασης

Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου. Δεν αρκεί η κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

Δικαιολογούνται έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

5. Πόσο κοστίζει η μεταβίβαση και από τι εξαρτάται

Το κόστος της μεταβίβασης αποτελείται από δύο μέρη:

1) Τέλος αδείας 
2) Τέλος μεταβίβασης

Το Τέλος αδείας είναι σε κάθε περίπτωση 75 ευρώ. Το Τέλος μεταβίβασης εξαρτάται από τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα του οχήματος. Η αξία του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος καθορίζεται από το άρθρ. 26 και 27 του ν. 2873/2000, όπως ισχύει.

Κυβικά εκατοστά Κόστος
51-400 30€
401-800 45€
801-1.300 60€
1.301-1.600 90€
1.601-1.900  120€
1.901-2.500 145€
2.501 και άνω   205€

 

Σημείωση: Η μεταβίβαση οχημάτων από εταιρείες επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του τέλους αδείας των 75€.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τo συνολικό παράβολo μπορείτε να τo πληρώσετε ηλεκτρονικά, με κωδικό πληρωμής RF ή με κατάθεση στον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού της κάθε Περιφέρειας, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν απαιτείται η διπλή μετάβαση του ενδιαφερόμενου σε ΚΕΠ ή στην Περιφέρεια και την τράπεζα για τον υπολογισμό και την πληρωμή των τελών αντίστοιχα, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης του οχήματος.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...