Πώς θα ασφαλίζονται τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά τις εξετάσεις οδήγησης

Η επιστολή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών στο Υπουργείο Μεταφορών

  • -
  • -
Πώς θα ασφαλίζονται τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά τις εξετάσεις οδήγησης

Ο νέος νόμος (Ν. 4599/2019) για τη διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών προβλέπει την απουσία του εξεταστή και του εκπαιδευτή από το αυτοκίνητο, εντός του οποίου θα βρίσκεται μόνο ο εξεταζόμενος. Μέχρι όμως να δημιουργηθούν οι ειδικές πίστες που θα φιλοξενούν τις εξετάσεις οδήγησης, τα εκπαιδευτικά οχήματα θα πρέπει να ασφαλίζονται για τυχόν ατυχήματα που θα προκαλούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει όπως ήταν αναμενόμενο την αντίδραση των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες αρνούνται να παρέχουν κάλυψη στον υποψήφιο οδηγό σε δημόσιο οδικό δίκτυο, μιας και δεν θα έχει ακόμη δίπλωμα.

KATEBΑΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 64 ΤΟΥ GOCAR MAGAZINE ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ iPAD

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 64 ΤΟΥ GOCAR MAGAZINE ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID

Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θανάση Βούρδα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) παραθέτει πώς μπορεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια:

«Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τις εταιρίες μέλη μας διαφάνηκε η πρόθεση εταιριών μελών μας να συμβάλλουν καταρχήν και για το μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου στην άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, παρέχοντας τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Oι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος που έχει διαμορφωθεί από την ασφαλιστική αγορά και συνάπτεται με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε εκπαιδευτικό όχημα χωριστά. Συγκεκριμένα, η ειδική αυτή ασφάλιση καλύπτει τους τρίτους ζημιωθέντες για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου οδηγού. Τα όρια κάλυψης είναι τα προβλεπόμενα από το ν. 489/1976 (περί υποχρεωτικής ασφάλισης από την κυκλοφορία οχημάτων), όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση του με το Π.Δ. 237/1986 και επόμενες τροποποιήσεις του. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη φάση της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού, έτσι ώστε να δύναται να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος. Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω ασφάλιση θα παρέχει κάλυψη και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού, το οποίο θα πραγματοποιείται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η δοκιμασία προσόντων του εκπαιδευομένου οδηγού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ο ν. 4599/2019 ορίζει, ήτοι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

2. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος

3. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων. Εννοείται ότι όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης. Τέλος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε για άλλη μία φορά ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με την υλοποίηση της ρύθμισης του νέου νόμου που προβλέπει, μετά τη λήξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου, την απουσία εκπαιδευτή από το εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών στο πλαίσιο του 2 ου σταδίου της εξέτασης, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, και σε κάθε περίπτωση να μας γνωρίσετε αρμοδίως το ακριβές χρονικό διάστημα (διάρκεια μεταβατικού σταδίου) για το οποίο θα εξακολουθεί να παρίσταται εκπαιδευτής εντός του οχήματος κατά το 2 ο στάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο».

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...