Η ΕΕ προωθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την επόμενη δεκαετία

  • -
  • -
Σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τα green οχήματα

Τα μέτρα (κανονιστικό πλαίσιο) που πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων είναι τα εξής:

Έγκριση τύπου των δίκυκλων, τρίκυκλων και τετράτροχων μοτοσυκλευτών: Το 2010 θα πρέπει να τεθούν νόρμες εκπομπών ρύπων και να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογίες.

Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα έως το 2011, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω κανόνων:

> παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών,

> διαδικασία αιτήσεων από τους μικρούς κατασκευαστές για παρέκκλιση από τους στόχους εκπομπών CO2 ,

> διαδικασία για την έγκριση των καινοτόμων τεχνολογιών (green καινοτομίες) και

> μέθοδοι για την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών από τους κατασκευαστές.

Προβολή των green χαρακτηριστικών των οχημάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραπλανητικοί ισχυρισμοί.

Πρόταση μέσα στο 2011 για τη μείωση των επιπτώσεων των συστημάτων κλιματισμού στην κατανάλωση καυσίμων.

Καταγραφή των περιβαλλοντικών οφελών της «ολοκληρωμένης προσέγγισης».

Πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του CO2 και των άλλων εκπεμπόμενων ρύπων από τις οδικές μεταφορές.

Αναθεώρηση του κύκλου δοκιμών για τη μέτρηση εκπομπών ρύπων από τα καινούργια αυτοκίνητα το αργότερο έως το 2013, έτσι ώστε οι τιμές που ανακοινώνονται από τους κατασκευαστές να είναι πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ έως το τέλος του 2011 για τις εκπομπές θορύβου των οχημάτων.

Βιοκαύσιμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, καθώς και την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητήρων που τα χρησιμοποιούν.

Στρατηγική στόχευση σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα οχήματα.

Η επανάσταση που χρόνια περιμένουμε στον χώρο του αυτοκινήτου φαίνεται πως είναι προ των πυλών και είναι… ηλεκτρική. Απόδειξη η πληθώρα ηλεκτρικών μοντέλων που παρουσιάζονται συνεχώς και προγραμματίζονται για μαζική παραγωγή, αλλά και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων στο άμεσο μέλλον, ως μία βιώσιμη λύση για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υψηλής τάσης σε όλη την Ευρώπη, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές. Μέχρι το 2011 πρόκειται να εκπονηθούν ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφάλειας για τους σταθμούς αυτούς.

Ωφελημένο βέβαια δεν θα είναι μόνο το περιβάλλον, αλλά και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία επενδύει δυναμικά στην ηλεκτρική αυτοκίνηση. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα σχέδια αυτά εντάσσονται σε μια νέα στρατηγική εισαγωγής καθαρότερων αυτοκινήτων στην αγορά. Εκτιμάται ότι έτσι θα δοθεί μια ανάσα ζωής στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ παράλληλα θα αποδεσμευτεί η Ευρώπη από το πετρέλαιο.

 

Προώθηση κάθε green τεχνολογίας

Το στρατηγικό πλάνο προβλέπει την προώθηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και μοντέλων με άλλες σύγχρονες green τεχνολογίες, όπως αυτοκίνητα με ’’καθαρούς’’ βενζινοκινητήρες, υβριδικά, καθώς και αυτά που καταναλώνουν φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα ή υδρογόνο. Ο Επίτροπος Βιομηχανίας, Antonio Tajani, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται στην "τελική τροχιά" της μελλοντικής της επιτυχίας. Υπογράμμισε δε ότι η στρατηγική της Επιτροπής εξισορροπεί με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Η αύξηση της ζήτησης για καθαρά και αποδοτικά αυτοκίνητα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την αυτοκινητοβιομηχανία να εξέλθει από τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, πολιτικοί και εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι χωρίς μια συνεκτική προσέγγιση με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, οι πράσινες μεταφορές δύσκολα θα καθιερωθούν στην Ευρώπη.

 

Έμφαση στα ηλεκτρικά

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν προτεραιότητα στη στρατηγική της ΕΕ. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια τεχνολογικές καινοτομίες, όπως μπαταρίες μεγαλύτερης απόδοσης και διάρκειας ζωής και χαμηλότερου κόστους, έχουν κάνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ελκυστικότερα για τους καταναλωτές και καταλληλότερα για μαζική παραγωγή και διάθεση σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Δανία, στοχεύουν σε ευρείας κλίμακας ηλεκτρικές μεταφορές, παρακινώντας τους καταναλωτές με φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα. Η Γερμανία π.χ. έχει θέσει στόχο μέχρι το 2020 να κυκλοφορούν στους δρόμους της ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, η μαζική διάθεση και χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων προϋποθέτει σωστή βάση και υποδομή. Για παράδειγμα, οι πρίζες φόρτισης θα πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλη την Ευρώπη.

 

Λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα

Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ. Το CO2 συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, επικρατεί ανησυχία όσον αφορά στην εξάντληση του πετρελαίου, ενώ τα κράτη της ΕΕ και άλλες βιομηχανικές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές πετρελαίου. Με τη στρατηγική αυτή, η ΕΕ προετοιμάζει το έδαφος για πλήρη απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Και ο κόσμος όμως φαίνεται ώριμος να δεχτεί μια τέτοια μεγάλη αλλαγή. Το 2009, η ζήτηση για αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές CO2 αυξήθηκε περισσότερο από ποτέ στην ΕΕ, αγγίζοντας το 59% (στοιχεία της ΕΕ).

 

Αλλάζει το τοπίο στη χρήση του αυτοκινήτου

Παράλληλα με το σχέδιο προτάσεων που αναλύεται παραπάνω, η Κομισιόν προτείνει στην ΕΕ και τις παρακάτω δράσεις:

• Καθορισμός κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα που θα ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ για την αγορά green οχημάτων

• Αναπροσαρμογή της φορολογίας με σκοπό την προώθηση των green οχημάτων

• Έρευνα και καθορισμός πλαισίου για την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων σε συγκρούσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων με πεζούς και ποδηλάτες λόγω της αθόρυβης κίνησης των ηλεκτρικών οχημάτων

• Υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις οικολογικές τεχνολογίες

• Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας

• Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες και τη γνώμη των καταναλωτών για τα green αυτοκίνητα

• Σήμανση των αυτοκινήτων ανάλογα με το πόσο green είναι

• Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων μέσω επιδείξεων και ενημέρωσης

• Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα μέχρι το 2013. Ο στόχος για το 2020 πρέπει να οριστεί στα 95 g/km για τα επιβατικά αυτοκίνητα και στα 135 g/km για τα ελαφρά επαγγελματικά (van)

• Τυποποίηση μεθόδου φόρτισης των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

• Δημιουργία υποδομής φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

• Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με την ανακύκλωση αυτοκινήτων και μπαταριών και προσαρμογή του στις νέες συνθήκες της αγοράς.

 

Δείτε παρακάτω το μικρό video της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το... ηλεκτρικό μας μέλλον.

VIDEOS

European Commission_THE ELECTRIC CAR

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...