Πώς θα συνεχίσετε να οδηγείτε αν είστε άνω των 74 ετών

Η βεβαίωση που αντικαθιστά το δίπλωμα οδήγησης μέχρι να δώσετε ξανά εξετάσεις

  • -
  • -
Πώς θα συνεχίσετε να οδηγείτε αν είστε άνω των 74 ετών

Η συνεχιζόμενη απεργία των εξεταστών υποψηφίων οδηγών σε όλη την επικράτεια έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος ηλικίας τους, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον να περνούν και από πρακτική εξέταση, πέρα από τις ιατρικές βεβαιώσεις που οφείλουν προσκομίσουν.

Προκειμένου οι ηλικιωμένοι οδηγοί να μπορούν να μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους μέχρι να επαναρχίσουν οι εξετάσεις, θα πρέπει να λάβουν σχετική βεβαίωση από την αρµόδια Υ̟πηρεσία Μεταφορών και Ε̟πικοινωνιών της Περιφέρειάς τους.

Το GOCAR παρουσιάζει τη συγκεκριμένη βεβαίωση, η οποία επέχει θέση διπλώματος οδήγησης.


Η ισχύς της άδειας οδήγησης παρατείνεται έως την ηµεροµηνία προγραµµατισµού των εξετάσεων. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µ̟πορεί να α̟πέχει, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ανανέωση, περισσότερο από:

5 μήνες για τους κατόχους που έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση έως την 30η Νοεμβρίου 2018

4 μήνες για τους κατόχους οι ο̟ποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η έως την 31η ∆εκεµβρίου 2018

3 μήνες για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...