Και φέτος τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Δείτε παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

  • -
  • -

Για τρίτη συνεχή χρονιά, μετά το 2016 και το 2017, εφαρμόζεται το μέτρο των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, για όσους έχουν θέσει σε ακινησία το όχημά τους και θέλουν να το χρησιμοποιούν για ορισμένο χρονικά διάστημα του έτους (π.χ. καλοκαιρινές διακοπές).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε τη σχετική απόφαση, η οποία αφορά ΙΧ οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η άρση ακινησίας είναι εφικτή για διάστημα ενός μήνα, τριών μηνών ή για το υπόλοιπο του 2018 (έως 31/12).

Παραδείγματα:

1) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αν δηλαδή τα ετήσια τέλη είναι 200 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 33 ευρώ.

2) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

Για ετήσια τέλη 200 ευρώ, το ποσό φθάνει τα 67 ευρώ

3) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2018), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Για ΙΧ με ετήσια τέλη 200 ευρώ, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους ο οδηγός θα πληρώσει 6+2 μήνες, δηλαδή 133 ευρώ.

Τι ισχύει για άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2018.

Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την ακινησία, πχ:

από την ημερομηνία απόδοσης του οχήματος στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κλοπής ή υπεξαίρεσης, από την ημερομηνία εισόδου του οχήματος στην Ελλάδα στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας λόγω κυκλοφορίας του στο εξωτερικό κλπ.

Η υποχρέωση καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας υφίσταται, ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος, στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το όχημα σε εκούσια ακινησία.

Προσοχή στο πρόστιμο για εκπρόθεσμη επιστροφή!

Η εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης της ακινησίας για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους, γίνεται έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται την επόμενη εργάσιμη, για την Φορολογική Διοίκηση, ημέρα.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας, δηλ. εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες) του οχήματος εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όταν η άρση γίνεται για το υπόλοιπο του έτους που περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2018 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2019.

Η εμπρόθεσμη καταβολή των αναλογικών τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία, ενώ και στη περίπτωση αυτή εφόσον η 15η ημέρα είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την πρώτη εργάσιμη για την Φορολογική Διοίκηση, ημέρα.

Αυτονόητο είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των τελών κυκλοφορίας και κατά την ημέρα που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...