Ανάκληση Audi

Προληπτικός έλεγχος που αφορά τα μοντέλα A4, A5, και Q5 και πιο συγκεκριμένα 490 «ελληνικά» αυτοκίνητα

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων AUDI στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων AUDI µοντέλα Α4, Α5 και Q5.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 490 οχήµατα, µοντέλα από τον Απρίλιο του 2011 έως Μάιο του 2015. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, µπορεί να προκύψει βλάβη του συµπληρωµατικού θερµαντικού στοιχείου του συστήµατος κλιµατισµού σε αυτοκίνητα κατασκευασµένα σε ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό µπορεί να επιφέρει ζηµιές από υπερθέρµανση ή ακόµα και πυρκαγιά.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service AUDI της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών AUDI στο τηλέφωνο 210 9981200 από 09.00 - 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...