Ανάκληση Opel Antara

Για προληπτική αντικατάσταση του κυλίνδρου της κλειδαριάς ανάφλεξης

  • -
  • -
Ανάκληση Opel Antara

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γενική εισαγωγέας αυτοκινήτων OPEL στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων OPEL τύπου Antara. Η ανάκληση αφορά 700 οχήµατα, παραγωγής από 2007 έως 2010, εξοπλισµένα µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, στα οποία υπάρχει η πιθανότητα ακούσιας ενεργοποίησης του κινητήρα µε ενδεχόµενη κίνηση του οχήµατος, όταν το κλειδί βρίσκεται στην κλειδαριά ανάφλεξης στην θέση LOCK (OFF) και έχει επιλεγεί κάποια ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε έντονη φθορά του κυλίνδρου της κλειδαριάς ανάφλεξης. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβες ή ατυχήµατα που να σχετίζονται µε την παραπάνω διορθωτική ενέργεια. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση, το συντοµότερο δυνατό, των σχετικών ανταλλακτικών. Θα υπάρξει νεότερη πληροφόρηση για την διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών καθώς και για τις σχετικές επισκευαστικές οδηγίες. Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν άµεσα, µε προσωπική επιστολή, για τις προφυλάξεις που θα πρέπει να λαµβάνουν για να αποφύγουν τη ακούσια ενεργοποίηση του κινητήρα, οι οποίες είναι:

  • Να αφαιρούν το κλειδί από την ανάφλεξη και να το κρατούν σε ασφαλές σηµείο πριν βγουν από το όχηµα.
  • Να εφαρµόζουν το χειρόφρενο πριν βγουν από το όχηµα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να επικοινωνούν µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...