Ανάκληση Volkswagen Beetle και Jetta

Για διορθωτικές ενέργειες στον πίσω άξονα

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας αυτοκινήτων Volkswagen στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ελέγχου στα μοντέλα VW Jetta και Beetle. Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 290 οχήµατα (289 Beetle και 1 Jetta), που παρήχθησαν από το 2011 έως το 2014, στα οποία υπάρχει το ενδεχόµενο µετά από οπίσθια σύγκρουση ή σε πολύ γρήγορη οδήγηση µε την όπισθεν πάνω από ένα υψηλό εµπόδιο (π.χ. πολύ υψηλό κράσπεδο) να προκληθούν παραµορφώσεις στα διαµήκη ψαλίδια του πίσω άξονα. Αν η παραµόρφωση αυτή δεν αναγνωριστεί, τότε σε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο µπορεί να προκύψει ξαφνικό σπάσιµο ενός εξ αυτών. Στα θιγόµενα οχήµατα θα τοποθετηθούν ένθετες πλάκες στην εσωτερική πλευρά των διαµηκών ψαλιδιών του ηµιάκαµπτου πίσω άξονα, έτσι ώστε σε περίπτωση παραµόρφωσης να παράγουν ένα ηχητικό σήµα που θα ενηµερώνει ότι υπάρχει ζηµιά στον πίσω άξονα. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέµα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενηµέρωσης των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι Καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την «Εξυπηρέτηση Πελατών Volkswagen» στο τηλέφωνο 210 9981100.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...