Ανάκληση Volkswagen Amarok 2010-2013

Για επισκευαστικές εργασίες στο σωλήνα επιστροφής καυσίµου

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η KOSMOCAR A.E., Γενική Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων VW Επαγγελµατικά Οχήµατα στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Volkswagen (VWΝ) Amarok, η οποία αφορά περαιτέρω επισκευαστικές εργασίες στο σωλήνα επιστροφής καυσίµου. Η ανάκληση αφορά 716 οχήµατα µε κινητήρα 2.0 TDI Common Rail, που παρήχθησαν από τον Ιανουάριο του 2010 έως και τον Ιούνιο του 2013, στα οποία υπάρχει το ενδεχόµενο για λόγους που αφορούν είτε την σχεδίαση είτε την επιλογή συγκεκριµένων υλικών να προκληθεί έλλειψη στεγανότητας στους σωλήνες επιστροφής και υψηλής πίεσης καυσίµου υπό συγκεκριµένες καταστάσεις λειτουργίας και κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία ενηµέρωσης των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες service VW Επαγγελµατικά Οχήµατα της KOSMOCAR A.E., για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την «24ωρη Γραµµή επικοινωνίας VW Επαγγελµατικά Οχήµατα» στο τηλέφωνο 210 9981100.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...