Τιμές - Εκδόσεις

ΈκδοσηΤιμήΤιμή σε προσφοράΙσχύς
(PS)
Επιτάχυνση
0-100km/h
(sec)
Μέση κατανάλωση
(lt/100km)
Εκπομπές CO2
(gr/km)
Βάρος
(kg)
Skyactiv-G122 28.378 € 12210,65,91341.320
Skyactiv-G122 Plus 30.503 € 12210,65,91341.320
Skyactiv-G122 Plus SO 31.128 € 12210,65,91341.320
Skyactive-G122 HOMURA31.128 € 12210,65,91341.395
Skyactive-G150 Plus 31.253 € 1508,85,91341.395
Skyactive-X186 GT 31.872 € 1868,35,61281.443
Skyactive-G150 HOMURA31.878 € 1508,85,91341.395
Skyactive-G122 Plus ST 32.253 € 12210,65,91341.320
Skyactive-X186 HOMURA32.491 € 1868,35,61281.443
Skyactive-G122 Plus ST SO 32.878 € 12210,65,91341.320
Skyactiv-G122 AT Plus 33.378 € 12211,26,41441.424
Skyactive-G150 Plus ST SO 33.628 € 1508,85,91341.395
Skyactive-X186 GT Plus 33.728 € 1868,35,61281.443
Skyactive-G122 AT HOMURA34.003 € 12211,26,31441.422
Skyactive-G122 AT Plus SO 34.003 € 12211,26,41441.424
Skyactive-G122 Plus ST SO SA 34.003 € 12210,65,91341.320
Skyactive-G150 AT Plus 34.131 € 15010,06,31441.422
Skyactive-G150 AWD Plus 34.131 € 1509,16,41441.479
Skyactive-X186 GT Plus SO 34.360 € 1868,35,61281.443
Skyactive-G122 Plus ST SO LU 34.645 € 12210,65,91341.320
Skyactive-G150 AT HOMURA34.774 € 15010,06,31441.422
Skyactive-G122 AT Plus ST 35.160 € 12211,26,41441.424
Skyactive-X186 AT HOMURA35.546 € 1868,66,11381.466
Skyactive-X186 AWD HOMURA35.546 € 1868,76,01361.528
Skyactive-X186 GT Plus SO LU 35.759 € 1868,35,71281.443
Skyactive-G122 AT Plus ST SO 35.803 € 12211,26,41441.424
Skyactive-G122 Plus ST SO SA LU 35.932 € 12210,65,91341.320
Skyactive-G150 AT Plus ST SO 36.575 € 15010,06,31441.422
Skyactive-G150 AWD Plus ST SO 36.575 € 1509,16,41441.479
Skyactive-G150 Plus ST SO SA LU 36.703 € 1508,85,91341.395
Skyactive-X186 AT GT Plus 36.832 € 1868,66,11381.466
Skyactive-G122 AT Plus ST SO SA 36.961 € 12211,26,41441.424
Skyactive-G150 AWD AT Plus 37.089 € 15010,46,91561.505
Skyactive-X186 AT GT Plus SO37.475 € 1868,66,11381.466
Skyactive-X186 AWD GT Plus SO 37.475 € 1868,76,01371.528
Skyactive-G122 AT Plus ST SO LU 37.604 € 12211,26,41441.424
Skyactive-X186 GT Plus SO LU SA 38.049 € 1868,35,71281.443
Skyactive-X186 AWD AT HOMURA38.504 € 1869,06,61481.546
Skyactive-G122 AT Plus ST SO SA LU 38.890 € 12211,26,41441.424
Skyactive-X186 AT GT Plus SO LU 38.890 € 1868,66,11381.466
Skyactive-X186 AWD GT Plus SO LU 38.890 € 1868,76,11371.528
Skyactive-G150 AWD AT Plus ST SO 39.533 € 15010,46,91561.505
Skyactive-G150 AT Plus ST SO SA LU 39.662 € 15010,06,31441.422
Skyactive-G150 AWD Plus ST SO SA LU 39.662 € 1509,16,41441.479
Skyactive-X186 AWD AT GT Plus 39.790 € 1869,06,61481.546
Skyactive-X186 AWD AT GT Plus SO 40.305 € 1869,06,61491.546
Skyactive-X186 AT GT Plus SO LU SA 41.205 € 1868,66,11381.466
Skyactive-X186 AWD GT Plus SO LU SA 41.205 € 1868,76,11371.528
Skyactive-X186 AWD AT GT Plus SO LU 41.849 € 1869,26,61491.546
Skyactive-X186 AWD GT Plus SO LU SA Sunroof41.977 € 1868,76,11371.528
Skyactive-G150 AWD AT Plus ST SO SA LU 42.539 € 15010,46,91561.505
Skyactive-X186 AWD AT GT Plus SO LU SA 43.884 € 1869,06,61491.546
Skyactive-X186 AWD GT Plus 368.322 € 1868,76,01361.528
Τιμή από 28.378 €
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΔΟΣΗ
GOCARSkyactive-G122
Euro NCAP

Φωτό - Video 1 Φωτογραφίες 1 Video

Χρηματοδότηση